Όροι και Προϋποθέσεις

1. Η ηλικία κάθε οδηγού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών. Για τα αυτοκίνητα των ομάδων Α, Δ1, E, E1 η ελάχιστη ηλικία είναι 25 ετών.

2. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: έγκυρη άδεια οδήγησης, για τουλάχιστον ένα έτος.

3. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ: Μία ημέρα (24 ώρες).

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την AutoTraffic Rentals οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Και οι 2 καλύψεις υπόκεινται στου γενικούς όρους του συμβολαίου της AutoTraffic Rentals με την Ασφαλιστική της εταιρεία.
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (SCDW): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ, στην ελάχιστη χρέωση των €750 για τις κατηγορίες A,B, €900 για τις κατηγορίες C,D,E,  €1,250 για τις κατηγορίες F,G,H,I,J,K, καταβάλλοντας τα ποσά των €5€, 10€, 15€  αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.

5. ΒΕΝΖΙΝΑ: Πληρώνεται από τον ενοικιαστή.

6. ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται κατόπιν αιτήματος για παιδιά.

7. ΦΟΡΟΙ: 23% ΦΠΑ για όλους τους σταθμούς του Auto Traffic.

8. ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Κλήσεις και επακόλουθες διοικητικές κυρώσεις που προέρχονται από τις παραβιάσεις της οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης , τα έξοδα αφορούν μόνο και μόνο τον ενοικιαστή.
9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Επιτρέπεται μόνο με τη γραπτή άδεια της Εταιρείας μας.

10. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Auto Traffic 24 ώρες τηλ: 269523430